نام پدر : جعفر
سال تولد : 1336


حوزه انتخابیه : کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب)
تعداد آراء : 69,998 درصد آراء : 45.30