نام پدر : صادق
سال تولد : 1327
محل تولد : خرم‌آباد

حوزه انتخابیه : لرستان (ملاوی)
تعداد آراء : 54,169 درصد آراء : 58.00
حوزه انتخابیه : لرستان (ملاوی)
تعداد آراء : 54,169 درصد آراء : 58.00