نام پدر : حاجی‌بابا
سال تولد : 1324

حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم)
تعداد آراء : 22,215 درصد آراء : 62.50