نام پدر : سیدروح‌الله
سال تولد : 1322
محل تولد : اردکان

حوزه انتخابیه : یزد (اردکان)
تعداد آراء : 40,112 درصد آراء : 82.10