نام پدر : سیدعلی‌اکبر
سال تولد : 1323
محل تولد : خرم‌آباد

حوزه انتخابیه : لرستان (ملاوی)
تعداد آراء : 29,120 درصد آراء : 63.90