نام پدر : حال لی محمد
سال تولد : 1334
محل تولد : گنبد کاووس

حوزه انتخابیه : مازندران ()
تعداد آراء : 40,256 درصد آراء : 61.30