نمایندگان ح. ا. "آذربایجان شرقی"

کاربر گرامی، در این بخش فهرست نمایندگان "دوره بیست و چهارم (قبل از انقلاب)، حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی" نمایش داده شده است.

بانو فریده هاشمی

  • بیست و چهارم
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (سراب)
توضیحات : -