حوزه انتخابیه : اصفهان (نطنز / کاشان)
توضیحات : فوت شد.