آقای دخیل عباس زارع زاده مهریزی سال تولد : 1338
محل تولد : مهریز

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
-مسئول اداره تبلیغات اسلامی

تحصیلات :
سطح 4 تخصصی حوزوی

حوزه انتخابیه : یزد (ابرکوه / بافق / خاتم / مهریز)
تعداد آراء : 44,271 درصد آراء : 50.53

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال سوم : سخنگو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال دوم : سخنگو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال اول : سخنگو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور