آقای سید حسین  افضلی سال تولد : 1339
محل تولد : اقلید


سوابق و فعالیت ها:

- عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی، بخش راه و ساختمان

تحصیلات:
- دکتری راه و ساختمان

حوزه انتخابیه : فارس (اقلید)
تعداد آراء : 20,883 درصد آراء : 37.30

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران