جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
نام و نام خانوادگی آخرین دوره و حوزه انتخابیه
701760  یونس اسدی یونس اسدی نهم، اردبیل (مشکین شهر)
811952  مصطفی افضلی فرد مصطفی افضلی فرد نهم، اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)
761664  حبیب برومند داشقاپو حبیب برومند داشقاپو نهم، اردبیل (بیله سوار / پارس آباد)
811947  جلیل جعفری بنه خلخال جلیل جعفری بنه خلخال نهم، اردبیل (خلخال / کوثر)
811950  منصور حقیقت پور منصور حقیقت پور نهم، اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)
760941  میرقسمت موسوی اصل میرقسمت موسوی اصل نهم، اردبیل (گرمی)
811945  کمال الدین پیرمؤذن کمال الدین پیرمؤذن نهم، اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)