جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
نام و نام خانوادگی آخرین دوره و حوزه انتخابیه
811862  عبدالکریم حسین زاده عبدالکریم حسین زاده دهم، آذربایجان غربی (اشنویه / نقده)
811830  رسول خضری رسول خضری دهم، آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر)
701882  محمدقسیم عثمانی محمدقسیم عثمانی دهم، آذربایجان غربی (بوکان)
701898  نادر قاضی پور نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
701748  علی اکبر آقایی مغانجویی علی اکبر آقایی مغانجویی نهم، آذربایجان غربی (سلماس)
811857  عثمان احمدی عثمان احمدی نهم، آذربایجان غربی (مهاباد)
811859  روح اله بیگی ئیلانلو روح اله بیگی ئیلانلو نهم، آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب)
701996  جواد جهانگیرزاده جواد جهانگیرزاده نهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
702015  موید حسینی صدر موید حسینی صدر نهم، آذربایجان غربی (خوی)
811855  محمد علیپور رحمتی محمد علیپور رحمتی نهم، آذربایجان غربی (ماکو / چالدران)