جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
نام و نام خانوادگی آخرین دوره و حوزه انتخابیه
811874  محمداسماعیل سعیدی محمداسماعیل سعیدی دهم، آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
701893  محمدحسین فرهنگی محمدحسین فرهنگی دهم، آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
701950  علیرضا منادی سفیدان علیرضا منادی سفیدان دهم، آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
701791  مسعود پزشکیان مسعود پزشکیان دهم، آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
811897  شهروز افخمی شهروز افخمی نهم، آذربایجان شرقی (ملکان)
811867  محمد باقری بنابی محمد باقری بنابی نهم، آذربایجان شرقی (بناب)
761664  حبیب برومند داشقاپو حبیب برومند داشقاپو نهم، اردبیل (بیله سوار / پارس آباد)
811942  مهناز بهمنی مهناز بهمنی نهم، آذربایجان شرقی (سراب / مهربان)
811882  محمد حسن نژاد محمد حسن نژاد نهم، آذربایجان شرقی (جلفا / مرند)
759957  سیدبهلول حسینی سیدبهلول حسینی نهم، آذربایجان شرقی (میانه)