جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
نام و نام خانوادگی آخرین دوره و حوزه انتخابیه
812265 ابوالفضل ابوترابی ابوالفضل ابوترابی دهم، اصفهان (تیران و کرون / نجف آباد)
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی دهم، اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)
761192 احمد سالک کاشانی احمد سالک کاشانی دهم، اصفهان (اصفهان)
701895 حمیدرضا فولادگر حمیدرضا فولادگر دهم، اصفهان (اصفهان)
701955 سیدناصر موسوی لارگانی سیدناصر موسوی لارگانی دهم، اصفهان (فلاورجان)
701906 حسن کامران دستجردی حسن کامران دستجردی دهم، اصفهان (اصفهان)
701756 نیره اخوان بیطرف نیره اخوان بیطرف نهم، اصفهان (اصفهان)
812245 محمدعلی اسفنانی محمدعلی اسفنانی نهم، اصفهان (فریدن / فریدونشهر / چادگان)
812267 علی ایرانپور علی ایرانپور نهم، اصفهان (مبارکه)
812250 احمد بخشایش اردستانی احمد بخشایش اردستانی نهم، اصفهان (اردستان)