جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
نام و نام خانوادگی آخرین دوره و حوزه انتخابیه
760210  عبدالرضا مصری عبدالرضا مصری دهم، کرمانشاه (کرمانشاه)
761617  وحید احمدی وحید احمدی نهم، کرمانشاه (صحنه / هرسین / کنگاور)
813695  علی جلیلیان علی جلیلیان نهم، کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب / دالاهو)
702006  سیدفتح اله حسینی سیدفتح اله حسینی نهم، کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب)
813714  سیدسعید حیدری طیب سیدسعید حیدری طیب نهم، کرمانشاه (کرمانشاه)
813719  محمد رزم محمد رزم نهم، کرمانشاه (کرمانشاه)
813708  محمدابراهیم محبی محمدابراهیم محبی نهم، کرمانشاه (سنقرکلیایی)
813692  نعمت اله منوچهری نعمت اله منوچهری نهم، کرمانشاه (جوانرود / پاوه)