جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
نام و نام خانوادگی آخرین دوره و حوزه انتخابیه
813368  عبدالرضا عزیزی عبدالرضا عزیزی دهم، خراسان شمالی (شیروان)
701899  سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی دهم، خراسان رضوی (مشهد / کلات)
701903  هادی قوامی هادی قوامی دهم، خراسان شمالی (اسفراین)
701801  موسی الرضا ثروتی موسی الرضا ثروتی نهم، خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم)
813370  قاسم جعفری قاسم جعفری نهم، خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم)