جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
نام و نام خانوادگی آخرین دوره و حوزه انتخابیه
813368  عبدالرضا عزیزی عبدالرضا عزیزی دهم، خراسان شمالی (شیروان)
701899  سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی دهم، خراسان رضوی (مشهد)
701903  هادی قوامی هادی قوامی دهم، خراسان شمالی (اسفراین)
701801  موسی الرضا ثروتی موسی الرضا ثروتی نهم، خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم)
813370  قاسم جعفری قاسم جعفری نهم، خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم)