جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
نام و نام خانوادگی آخرین دوره و حوزه انتخابیه
813570  داود محمدی داود محمدی دهم، قزوین (آبیک / قزوین)
701753  سیدمحمدحسن ابوترابی فرد سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
701802  روح اله جانی عباسپور روح اله جانی عباسپور نهم، قزوین (بوئین زهرا)
813572  سیدمرتضی حسینی سیدمرتضی حسینی نهم، قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
760607  رجب رحمنی رجب رحمنی نهم، قزوین (تاکستان)