جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
نام و نام خانوادگی آخرین دوره و حوزه انتخابیه
701770  عزیز اکبریان عزیز اکبریان دهم، البرز (کرج)
701781  یوناتن بت کلیا یوناتن بت کلیا دهم، نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری)
701992  کاظم جلالی کاظم جلالی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
813787  کارن خانلری کارن خانلری دهم، تهران (مسیحیان ارامنه شمال کشور)
701924  علیرضا محجوب علیرضا محجوب دهم، تهران (تهران)
701938  سیامک مره صدق سیامک مره صدق دهم، تهران (کلیمیان)
701942  علی مطهری علی مطهری دهم، تهران (تهران)
814012  بهروز نعمتی بهروز نعمتی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
701977  سیدحسین نقوی حسینی سیدحسین نقوی حسینی دهم، تهران (ورامین)
701746  مرتضی آقاتهرانی مرتضی آقاتهرانی نهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)