جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16298 بودجه ریزی دفاعی در جهان، الگوهای عملی و نظری 1397/10/29
16297 خبرنامه تحولات انرژی (21) دوره دهم 1397/10/29
16296 نقدی بر عملکرد سامانه ‏های نوین آبیاری (تحت فشار) و سرمایه‏ گذاری‏های مرتبط انجام شده 1397/10/29
16294 بررسی لایحه بودجه سا ل1398 کل کشور 60.تبصره «5» بند «م» عملیات بازار باز و توثیق اوراق بهادار دولتی 1397/10/29
16293 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 59. تبصره «5» بند «م» جزء «3» تأسیس نهاد واسط دولتی 1397/10/29
16226 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 8. شرکت های دولتی (ویرایش اول) 1397/10/29
16224 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 6. شفافیت بودجه 1397/10/29
16292 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 55. « کمک به پوشش هزینه های بهداشتی درمانی بیماران مبتلا به بیماری های خاص و صعب العلاج» 1397/10/26
16290 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 56. «بررسی تبصره «5» بند «و»- تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی» 1397/10/26
16288 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 44. «بند «4» تبصره «19» و جزء «1» و «3» بند «ب» تبصره «21» خرید خدمات آموزشی در آموزش و پرورش » 1397/10/26