جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15495 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310» 1396/05/29
15491 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان» 1396/05/28
15161-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/05/28
15489 معرفی شاخص های کلی جهت رصد عملکرد صنعت پتروشیمی کشور در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 1396/05/25
15488 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا ـ اقیانوسیه» 1396/05/24
15475 مالیات بر درآمد، حقوق دولتی و سایر مالیات ها در بخش معدن ایران و سایر کشورهای منتخب 1396/05/24
15168-4 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» 3. نظرات بانک ها، نهادها و اشخاص صاحبنظر (فصول ششم تا سیزدهم) (ویرایش اول) 1396/05/24
15168-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» 3. نظرات بانک ها، نهادها و اشخاص صاحبنظر (فصول ششم تا سیزدهم) (ویرایش اول) 1396/05/24
15487 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ» 1396/05/23
15474 الگوی راهبردی حمایت از تولید 3. رویکردها و روش های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه 1396/05/23