جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14972 ماهنامه تحلیلی انرژی (41) دوره دهم 1395/06/01
14970 رایانش زیستی 1395/06/01
14969 آثار و چالش ها و ابزارهای جایگزین سیاست خرید و قیمت تضمینی در بخش کشاورزی 1395/06/01
14966 بررسی شاخص های منتخب پایداری بخش کشاورزی در ایران 1395/06/01
14949-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» 1395/06/01
14968 هفته نامه تحولات انرژی (2) دوره دهم 1395/05/31
14965 مقایسه تطبیقی اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و ایران 1395/05/31
14953 آسیب شناسی نظام بانکی 15. چالش ها و آسیب های کلان ضعف حاکمیت شرکتی در مدیریت بانک های ایران 1395/05/31
14968 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش هوافضا) 1395/05/27
14963 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش انرژی) 1395/05/27