جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13854 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه های مرز زمینی (رازی) و (کاپی کوی)» 1393/06/02
13853 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق تبصره به ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان» 1393/06/02
13598-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح یک فوریتی الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال» (اعاده شده از شورای نگهبان) (مخصوص صحن علنی) 1393/06/01
13256-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) (مخصوص صحن علنی) 1393/06/01
12786-5 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن» (بندها و مواد ارجاعی از صحن علنی مجلس و برخی اصلاحات و الحاقات دیگر) (ویرایش دوم)(مخصوص صحن علنی) 1393/06/01
13850 تلفات ناشی از حوادث رانندگی در جاده های کشور 1393/05/29
13848 هفته نامه تحولات انرژی (63) 1393/05/28
13836 نظام قیمتگذاری آب بررسی تجربیات جهانی با تأکید بر منویات قانون هدفمندسازی یارانه ها 1393/05/27
13846 درباره برنامه ششم توسعه (4) تأملی بر روش برنامه ریزی 1393/05/26
13632-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1393/05/26