جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16157 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها» 1397/08/29
16156 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور» 1397/08/28
16155 بررسی «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» 1397/08/28
16154 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور 1397/08/27
16153 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» (موضوع دائمی کردن پرداخت به صندوق ذخیره فرهنگیان از محل بودجه عمومی دولت) 1397/08/27
15579-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حفاظت از خاک» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/08/27
16151 تحلیل مبادی وارداتی محصولات اساسی کشاورزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی 1397/08/26
15906-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان» (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) 1397/08/26
15543-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» 1397/08/26
15267-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه: «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» کلیات 1397/08/26