جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14901 بهنگام سازی جدول داده ـ ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و طراحی الگوی CGE و کاربردهای آنها در سیاستگذاری اقتصادی ـ اجتماعی 19. معرفی روش بهنگام سازی رأس عرضه و مصرف و به کارگیری آن در بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف در ایران 1395/04/08
14898 صورت جلسات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس نهم 1395/04/08
14897 بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات 1395/04/06
14895 طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط نفتی 1395/04/05
14892 تحلیل سیاسی هفته (1) تأملی بر همه پرسی در انگلیس؛ از همگرایی تا واگرایی اروپایی 1395/04/01
14891 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی بخش صنعت و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/04/01
14890 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی صنعت پتروشیمی و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/04/01
14889 دیپلماسی پارلمانی (12) اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، پارلمان عرب و مجمع پارلمانی ناتو 1395/04/01
14888 راهبرد مجلس دهم بخش حمل ونقل 1395/03/30
14886 الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 6. تأمین مالی جمعی: مفاهیم، مدل ها و ملاحظات قانونگذاری 1395/03/26