جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14270 بهنگام سازی جدول داده ـ ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و طراحی الگوی CGE و کاربردهای آنها در سیاستگذاری اقتصادی ـ اجتماعی 16. سنجش آب بری مستقیم و غیرمستقیم در بخش های مختلف اقتصاد ایران مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1385 1394/03/02
13989v2 بهنگام سازی جدول داده ـ ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و طراحی الگوی CGE و کاربردهای آنها در سیاستگذاری اقتصادی ـ اجتماعی 14. پایه های آماری بهنگام سازی جدول داده - ستانده برای سال 1390 (ویرایش دوم) 1394/03/02
14269 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه ها» 1394/02/30
14268 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری درخصوص آب و هواشناسی دریای خزر» 1394/02/30
14267 درآمدی بر ابزارها و شاخص های کارآمدی حکومت 1394/02/29
14266 هفته نامه تحولات انرژی (83) 1394/02/29
14263 بررسی وضعیت شاخص های ترکیبی فناوری و نوآوری در ایران 1394/02/29
14262 تحلیل سیاسی هفته (124) اجلاس کمپ دیوید و اهداف پیدا و پنهان آمریکا 1394/02/29
14259 بررسی قابلیت های منطقه ای مبتنی بر اقتصاد دریامحور 4. تجارت، بنادر و کشتیرانی 1394/02/29
13825-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 تا 1381» 1394/02/29