جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15534 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 7. عملکرد رشد اقتصادی سال 1395 و پیش بینی سال 1396 1396/06/15
15533 اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی» 1396/06/15
15532 بررسی عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت یازدهم 1396/06/15
15523 بررسی احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه 1396/06/15
15501 تأمین مالی بخش حمل و نقل موانع قانونی و نهادی تأمین مالی از طریق مشارکت بخش عمومی - خصوصی (PPP) 1396/06/15
15528 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح شمول مشاغل سخت و زیان آور در مورد متصدیان تجزیه و توزیع (موزعین) شاغل در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» 1396/06/13
15527 الزامات سیاستگذاری اشتغال در فناوری اطلاعات و ارتباطات: سیاست های منابع انسانی ایران و کشورهای منتخب 1396/06/13
15478-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (7) قانون امور گمرکی» 1396/06/13
15525 برآوردی از سهم دانش و فناوری در صادرات کشور 1396/06/12
15512 بررسی عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم 1396/06/12