جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16065 بررسی سهم خودروهای با منشأ چینی از بازار خودروسازی کشور 1397/06/26
16067 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391» 1397/06/25
16064 بررسی چالش های زیست محیطی و اجتماعی معدن بوکسیت تاش 1397/06/25
16063 هوش مصنوعی و قانونگذاری (7) (قانونگذاری و هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا) ضرورت ها و چشم اندازهای اخلاقی و حقوقی 1397/06/25
16059 بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری 1397/06/25
16061 پایش امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1396 به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 1397/06/21
16054 الگوی راهبردی حمایت از تولید 11. تجربه دولت برزیل 1397/06/21
16056 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران» 1397/06/18
16055 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری» 1397/06/18
16050 واگذاری طرح های عمرانی: وضع موجود، موانع و راهکارها (ویرایش اول) 1397/06/14