جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13800 برآورد نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش معدن و مقایسه آن با سایر بخش های عمده اقتصادی کشور 1393/05/05
13806 بررسی کارشناسی چالش های صنعت مس و مولیبدن در ایران 1393/05/04
13805 ضرورت تغییر نگرش به برنامه های توسعه 1393/05/01
13804 خلاصه و نقد «سرمایه در قرن بیست ویکم» توماس پیکتی 1393/05/01
13803 تحلیلی بر گزارش دولت در مورد: چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن 1393/05/01
13802 آسیب شناسی فرآیند خصوصی سازی: بررسی واگذاری طرح فولاد بافق 1393/05/01
13797 دلایل وصول نشدن مطالبات غیرجاری بانک ها 1. وثایق و تضمینات 1393/05/01
13475-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی ها» (مخصوص صحن علنی) 1393/05/01
13799 اهداف و پیامدهای حمله رژیم صهیونیستی به غزه 1393/04/31
13796 هفته نامه تحولات انرژی (60) 1393/04/31