جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14188 هفته نامه تحولات انرژی (80) 1393/12/12
14185 هفته نامه تحولات انرژی (79) 1393/12/12
14187 کانون های تفکر ژاپن (نیرا یک تجربه شرقی) 1393/12/11
14169 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند الحاقی 14 مصوبات کمیسیون تلفیق (ویرایش دوم) (مخصوص صحن علنی) 1393/12/06
14186 نگاهی به روندها و تحولات جدید در دریای خزر 1393/12/05
14184 تحلیل سیاسی هفته (121) نگاهی بر سند راهبرد امنیت ملی آمریکا 2015 1393/12/04
14183 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند «س» تبصره «2» (مخصوص صحن علنی) 1393/12/04
14182 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن» 1393/12/03
14178 بررسی اهداف و عملکرد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ارگان ها و سازمان های دولتی (اصلاحی) 1393/11/29
14173 ورزش همگانی در کشور، موانع موجود و ارائه راهکارها 1393/11/28