جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13850 تلفات ناشی از حوادث رانندگی در جاده های کشور 1393/05/29
13848 هفته نامه تحولات انرژی (63) 1393/05/28
13836 نظام قیمتگذاری آب بررسی تجربیات جهانی با تأکید بر منویات قانون هدفمندسازی یارانه ها 1393/05/27
13632-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1393/05/26
13604-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» (مخصوص صحن علنی) 1393/05/26
13598-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1393/05/26
13845 بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی 1393/05/25
13844 گزارش ماهنامه اوپک (آگوست 2014) 1393/05/22
13843 بررسی وضعیت آلودگی دریای خزر 1393/05/22
13842 بررسی تدوین و تحقق نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور موضوع تبصره «3» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1393/05/22