جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15014 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت» 1395/06/31
15013 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» 1395/06/31
15012 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی» 1395/06/31
15011 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» 1395/06/31
15010 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه آیین دادرسی تجاری» 1395/06/31
15009 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح تبصره (5) الحاقی ماده (24) قانون معادن ـ مصوب 1392 ـ» 1395/06/31
15008 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو» 1395/06/31
15007 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی» 1395/06/31
15006 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی» 1395/06/31
14935-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات)» 1395/06/31