جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14131 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» 1393/11/05
14130 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» 1393/11/04
14129 حوادث فرانسه؛ ریشه ها و پیامدها 1393/11/04
14128 وتوی قطعنامه شناسایی کشور فلسطین در شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ علل و پیامدها 1393/11/04
13939 ماهنامه تحلیلی انرژی (28) 1393/11/04
14127 تولید خودروهای الکتریکی در ایران (الزامات و چالش ها) 1393/11/01
14122 مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی در بخش معدن و صنایع معدنی 1393/11/01
14121 حمل ونقل ریلی و نگاه زیست محیطی 1393/11/01
14126 اظهارنظر کارشناسی درباره: بند «ز» تبصره «5» ماده واحده لایحه بودجه 1394 موضوع: تأمین منابع صندوق نوآوری و شکوفایی 1393/10/30
14124 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 58. بیمه های تجاری 1393/10/30