جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13956 خلاصه گزارش عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1391 1393/08/03
13955 تحلیلی مختصر درباره متغیرهای پولی طی سال های 1391 - خرداد 1393 1393/08/03
13949-1 خلاصه گزارش «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی 8. نماگر تجارت فرامرزی» 1393/08/03
13944-1 خلاصه گزارش «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی 7. نماگر اخذ انشعاب برق» 1393/08/03
13938 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی» 1393/07/26
13936 تحلیل سیاسی هفته (109) تحلیلی بر بحران کوبانی (اصلاحی) 1393/07/26
13935 گزارش الزامات تشکیل نظام آموزش و تربیت فنی وحرفه ای 1393/07/26
13933 گزارش ماهنامه اوپک (اکتبر 2014) 1393/07/26
13889-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (ماده (24) ـ تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی) (ویرایش دوم) 1393/07/26
13934 چالش های نظام آماری مساجد و راهکارهای برون رفت از آن پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه 1393/07/23