جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16400 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 3. تابستان 1397 1398/01/31
15572-4 اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه مدیریت بحران کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1398/01/31
16405 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» 1398/01/30
16434 بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه در آن: 2. ارزیابی برنامه توسعه پنج ساله ششم از منظر اصول و معیارهای سازگاری با تغییر اقلیم 1398/01/28
16402 اظهارنظر کارشناسی درباره: «تبصره های قانون بودجه سال 1398 در حوزه آموزش عالی» 1398/01/28
16399 سیاست ها و ساختار سیاستگذاری زنان و خانواده در سایر کشورها 1. کشور آلمان 1398/01/28
16395 اظهارنظر کارشناسی درباره: «تبصره های قانون بودجه سال 1398 در حوزه وزارت آموزش و پرورش» 1398/01/25
16391 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» 1398/01/25
16398 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا» 1398/01/24
16397 اظهارنظر کارشناسی درباره: تبصره های قانون بودجه سال 1398 در حوزه زنان و خانواده 1398/01/24