اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی»

توضیحات
فایل : 15545.pdf 15545.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی