اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380»

توضیحات
فایل : 15575.pdf 15575.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات حقوقی