بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 48. وزارت امور خارجه

توضیحات
فایل : 15691.pdf 15691.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : بودجه، وزارت امور خارجه، سیاست خارجی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه سلیمانی / آقای روح اله طالبی آرانی / خانم سمانه احمدخان بیگی /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
متقاضی : کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی /