اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» (انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان)

توضیحات
فایل : 15789.pdf 15789.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی