اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تصویب تشریفات (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی»

توضیحات
فایل : 15803.pdf 15803.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات فناوری های نوین