مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (4) واکاوی عملکرد دولت در ارتباط با تهیه اسناد آمایش سرزمین

توضیحات
فایل : 15890.pdf 15890.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : نابرابری منطقه ای، آمایش سرزمین، توسعه منطقه ای، برنامه ششم توسعه

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا ذاکری /
همکاران : آقای سینا زاهدی / خانم نگار اکبری /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیداحسان خاندوزی / آقای سید محسن علوی منش /
اظهارنظر کننده : آقای بهروز هادی زنوز / آقای فرشاد مومنی / آقای خلیل کلانتری / آقای محمدحسین شریف زادگان / آقای علی اصغر بانوئی / خانم فاطمه بزازان / خانم پریسا مهاجری / آقای سیدمحمد بحرینیان / آقای امیرعلی سیف الدین /
متقاضی : غلامرضا تاجگردون دهم، کهگیلویه و بویر احمد (گچساران)