تحولات بین المللی و داخلی در بخش معدن و صنایع معدنی در سه ماهه اول سال 1397 (21 March – 21 June 2018)

توضیحات
فایل : 16028.pdf 16028.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : معادن، صنایع معدنی، قیمت، بورس کالا، محصولات معدنی، فلزات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای بابک بهادری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /