اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 4. فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

توضیحات
فایل : 15847-3.pdf 15847-3.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : 1.واحدهای عملیاتی، مدیریت محلی، واگذاری، برون سپاری، قانون مدیریت خدمات کشوری، کارگزاری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فهیمه غفرانی / محمدرضا مالکی / آقای حسام عزت آبادی پور / آقای ابوالفضل درویشوند / علی بهادری جهرمی /
همکاران : آقای اکبر شکوهی / آقای سید مهدی حسینی زواره / آقای موسی بیات / خانم فرحناز حسام / آقای داوود عبادیانی / آقای حسین حامد / آقای عباس محسنی / آقای علی مغانلو / آقای رضا واعظی / آقای محمد برزگر خسروی / آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی / آقای حامد ناظمی / خانم راضیه امامی میبدی / آقای محمدرضا شمسا /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل /