اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان»

توضیحات
فایل : 15385-2.pdf 15385-2.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صادق ستاری فرد / خانم نرگس صادقی پور / آقای حسام عزت آبادی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای ایروان مسعودی اصل /