اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران»

توضیحات
فایل : 16056.pdf 16056.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : سازمان، نظام حرفه ای، مددکاری اجتماعی، نظام صنفی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن کرمانی نصرآبادی / آقای سامان یوسفوند /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل / آقای محمدرضا مالکی /
متقاضی : کمیسیون اجتماعی /
همکاران : آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی / خانم راضیه امامی میبدی / آقای اکبر شکوهی / آقای صادق ستاری فرد / آقای موسی بیات /