هوش مصنوعی و قانونگذاری (7) (قانونگذاری و هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا) ضرورت ها و چشم اندازهای اخلاقی و حقوقی

توضیحات
فایل : 16063.pdf 16063.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : هوش مصنوعی، انسان محوری، استانداردهای اخلاقی و حقوقی، اتحادیه اروپا، عدالت، مسئولیت پذیری، روبات، پارلمان، قانون

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /