اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 14934-4.pdf 14934-4.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات اقتصادی