اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور»

توضیحات
فایل : 16156.pdf 16156.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعباس پرهیزکاری /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه /
همکاران : آقای محمدتقی فیاضی / آقای سیدمهدی بنی طبا / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای محمد برزگر / آقای محمد بختیاری /