داده نمایی اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال 1397

توضیحات
فایل : 16169.pdf 16169.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی

برچسب ها

فارسی : داده نمایی، بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید محمدحسین فاطمی /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /