اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی»

توضیحات
فایل : 16170.pdf 16170.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : پتروپالایشگاه، سرمایه گذاری مردمی، صادرات فراورده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عماد رفیعی / آقای میثم پیله فروش /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
اظهارنظر کننده : آقای علی طاهری فرد / آقای حامد صاحب هنر / خانم سهیلا خردمندنیا / آقای محمدهادی زرافشان / آقای سیدعباس پرهیزکاری /