رویکرد وزارت خارجه و کنگره آمریکا به لایحه بودجه سال 1398 و الزامات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : بودجه متوازن، کنگره آمریکا، تحریم، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی