دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 12079-1 چاپ : 1690 ثبت : 596

تاریخ

تاریخ انتشار : 1391/01/26 سال : 1391

اطلاعات کامل گزارش

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی - اصلاحی مصوب 1389/10/07» (مخصوص صحن علنی)

توضیحات

فایل : G-596-12079-1.pdf G-596-12079-1.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

اظهار نظر