اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی - اصلاحی مصوب 1389/10/07» (مخصوص صحن علنی)

توضیحات
فایل : G-596-12079-1.pdf G-596-12079-1.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی