دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 12340

تاریخ

تاریخ انتشار : 1391/01/27 سال : 1391

اطلاعات کامل گزارش

خبرنامه انرژی (129)

توضیحات

فایل : 12340.pdf 12340.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : خبرنامه انرژی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری آقای مجتبی درویش توانگر آقای محمدعلی پورخصالیان
ویراستار ادبی : آقای حسین صدری نیا
ناظر علمی : آقای هوشنگ محمدی آقای فریدون اسعدی
متقاضی : حمیدرضا کاتوزیان هشتم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

اظهار نظر