جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15941 ارزیابی مقایسه ای گزارش های عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مربوط به 6ماهه دوم سال 1394، 6ماهه اول سال 1395 و 6ماهه دوم سال 1395 (موضوع ماده (88)) 1397/05/17
15977 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارتخانه های «انرژی» و «آب و محیط زیست» 2. بررسی تشکیل وزارت، آب و محیط زیست» 1397/05/14
15965 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه دوفوریتی تشکیل وزارتخانه های «رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و تعاون» 1397/05/09
15572-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» 1397/05/09
15961 اظهار نظر کارشناسی در مورد: «طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت» 1397/05/07
15940 نظام ملی تنظیم گری 1. مفهوم تنظیم گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی 1397/05/02
15957 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران» 1397/04/31
15948 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استمهال پنج ساله به مستخدمین رسمی مؤسسات و شرکتهای دولتی» 1397/04/31
15945 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد وزراء منطقه ای» 1397/04/31
15944 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام سازمان های اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران» 1397/04/31