جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16226 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 8. شرکت های دولتی (ویرایش اول) 1397/10/29
16224 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 6. شفافیت بودجه 1397/10/29
16225 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 7. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 1397/10/26
16222 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 4. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول) 1397/10/19
16221 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 3. منابع بودجه (ویرایش اول) 1397/10/19
16219 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش دوم) 1397/10/12
16219 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول) 1397/10/10
16220 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده 1397/10/08
15840-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» 1397/10/08
15440-4 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» (مواد (4) و (5) ـ ارجاع از صحن علنی) 1397/10/01