جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16391 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» 1398/01/25
16370 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور» 1397/12/25
16371 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی» 1397/12/22
16369 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنجساله» 1397/12/22
16156-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان (2)) 1397/12/12
16351 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور بخش برق 1397/12/11
16345 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/09/1393» 1397/12/07
16339 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور هدفمند کردن یارانه ها (تبصره «14» لایحه) 1397/12/07
16339 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور هدفمند کردن یارانه ها (تبصره «14» لایحه) 1397/12/07
16331 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح به کارگیری نیرو در پست های بلاتصدی ادارات در استان های مرزی» 1397/12/04