جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13160-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/04/27
14915 تجربه نگاری سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای شمال آفریقا 1395/04/20
14903 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 27. آشنایی با حوزه گردشگری 1395/04/09
14899 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 26. آشنایی با مهمترین دستگاه ها، قوانین، چالش ها و آمارهای حوزه زنان و خانواده 1395/04/08
14883 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 25. آشنایی با مهمترین دستگاه ها، آمار، قوانین و چالش های حوزه رسانه 1395/03/22
14872 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 21. تربیت بدنی و ورزش 1395/03/19
14854 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تهیه شناسه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی» 1395/03/01
14850 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام تهیه پیوست فرهنگی و اجرای آن در طرحهای مهم کشور» 1395/02/28
14832 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه توزیع عادلانه آگهی های دولتی بین روزنامه ها» 1395/02/20
14830 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح احیاء سازمان ملی جوانان» 1395/02/19