جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14883 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 25. آشنایی با مهمترین دستگاه ها، آمار، قوانین و چالش های حوزه رسانه 1395/03/22
14872 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 21. تربیت بدنی و ورزش 1395/03/19
14854 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تهیه شناسه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی» 1395/03/01
14850 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام تهیه پیوست فرهنگی و اجرای آن در طرحهای مهم کشور» 1395/02/28
14832 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه توزیع عادلانه آگهی های دولتی بین روزنامه ها» 1395/02/20
14830 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح احیاء سازمان ملی جوانان» 1395/02/19
13940-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و فضاهای مجازی» 1394/12/24
13940-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای» 1394/12/15
14693 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 32. اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1394/11/14
14691 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 29. حوزه رسانه و ارتباطات جمعی 1394/11/14