جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13940-5 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی» (اعاده شده ازسوی شورای نگهبان) 1396/03/29
15116-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» 1396/03/16
15385 اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات: «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» 1396/03/02
15360 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تشکیل سازمان نظام تخصصی ورزش کشور» 1396/02/16
15302 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 1359» و ارائه پیش نویس های جایگزین 1395/11/26
15286 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 57. نهادهای دینی ـ تبلیغی 1395/09/24
15247 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 41. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1395/09/24
15239 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 40. حوزه رسانه و ارتباط جمعی 1395/09/24
15238 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 39. بخش فرهنگ 1395/09/24
15235 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 38. حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان 1395/09/24