جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13934 چالش های نظام آماری مساجد و راهکارهای برون رفت از آن پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه 1393/07/23
13931 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» 1393/07/22
13902 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» 1393/07/06
13864 چالش های پیش روی ترویج و گسترش ورزش زورخانه ای 1393/06/05
13845 بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی 1393/05/25
13733 بررسی کاربرد حساب های اقماری در سیاستگذاری گردشگری 1393/04/18
13773 مطالعات ماهواره (1) مروری بر دیدگاه ها و سیاست های ماهواره ای در ایران 1393/04/16
13754 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی صداوسیما» 1393/04/04
13650-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» (مخصوص صحن علنی) 1393/03/26
13712 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه» 1393/03/18