جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16367 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حِرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی» 1397/12/21
16312 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق دو تبصره به بند «ث» ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1397/11/13
16191 اظهارنظر کارشناسی درباره: «رد طرح دهیاری‏ها» 1397/09/24
16173 بررسی وضعیت و الزامات قانونی تبلیغات تجاری مقایسه ای 1397/09/19
16174 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور» 1397/09/18
16114 برآورد هزینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرزندآوری در کشور 1397/07/25
16112 تحلیل وضعیت نظام حقوقی تبلیغات بازرگانی در ایران 1397/07/25
16086 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (1117) قانون مدنی و الحاق 3 تبصره به آن» 1397/07/08
16036 پیش نویس طرح اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران 1397/07/02
15727-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تعطیلات رسمی» 1397/07/01