جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14341 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» 1394/06/07
14396 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» 1394/05/27
14327-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‏ های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه ‏های جمعی» (ویرایش دوم) 1394/05/18
14333 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان وزارتخانه های متولی آموزش عالی» 1394/04/21
14327 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه ‏های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‏ های جمعی 1394/04/15
14323 «مسئله» چیست؟! مسئله شناسی فرهنگی با رویکرد مطالعات فرهنگی 1394/04/09
14388 مباحثی پیرامون سیاستگذاری در حوزه رسانه و ارتباطات جمعی (1) «با تأکید بر جایگاه رسانه و ارتباطات جمعی در برنامه ششم توسعه» 1394/03/27
14269 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه ها» 1394/02/30
14249 بررسی ممیزی در سینمای ایران و مقایسه آن با ایالات متحده آمریکا و فرانسه 1394/02/21
14207 نمایه آماری گردشگری جمهوری اسلامی ایران 1394/02/01