جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15152 نگاهی به بایسته های آماری در سیاستگذاری در حوزه ازدواج 1395/09/02
15116 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» 1395/08/18
15090 بررسی وضعیت 9 دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه فرهنگ 1395/08/01
15080 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه» 1395/07/27
15075 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور» 1395/07/26
15019 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)» 1395/07/03
14983 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران» 1395/06/08
14961 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش فرهنگ ماده (23)) 1395/05/26
14960 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش زنان و خانواده) 1395/05/26
14955 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش تربیت بدنی و ورزش) 1395/05/26