جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15495 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310» 1396/05/29
15485 نگاهی تحلیلی به برنامه ششم توسعه در حوزه فرهنگ (مقایسه تطبیقی لایحه دولت، مصوبات کمیسیون فرهنگی، کمیسیون تلفیق و قانون مصوب) 1396/05/21
15436-4 اظهارنظر کارشناسی درباره: «خلاصه گزارش مدیریتی بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با تأکید بر پیامد ماده (1) لایحه و تبصره آن بر بخش کشاورزی» 1396/05/18
15436-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با تأکید بر پیامد ماده (1) لایحه و تبصره آن بر بخش کشاورزی» 1396/05/18
15480 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (31) قانون مقررات صادرات و واردات» 1396/05/17
15336-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» 1396/04/24
15424 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی» 1396/04/11
15385-1 اظهارنظر کارشناسی درباره مواد: «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» 1396/04/10
13940-5 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی» (اعاده شده ازسوی شورای نگهبان) 1396/03/29
15116-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» 1396/03/16