جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15080 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه» 1395/07/27
15075 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور» 1395/07/26
15019 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)» 1395/07/03
14983 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران» 1395/06/08
14961 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش فرهنگ ماده (23)) 1395/05/26
14960 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش زنان و خانواده) 1395/05/26
14955 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش تربیت بدنی و ورزش) 1395/05/26
14951 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنقیح قوانین ورزشی» 1395/05/25
14950 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه برنامه ششم توسعه ماده (24) میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» 1395/05/25
13160-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/04/27