جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14693 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 32. اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1394/11/14
14691 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 29. حوزه رسانه و ارتباطات جمعی 1394/11/14
14690 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 28. حوزه تربیت بدنی و ورزش 1394/11/13
14687 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 27. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1394/11/13
14685 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 26. حوزه زنان و خانواده 1394/11/12
13940-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای» 1394/10/27
14626 مباحثی پیرامون سیاستگذاری در حوزه رسانه و ارتباطات جمعی (3) «آینده ‏نگاری رسانه‏ های نوظهور» 1394/10/21
14190-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از مرمت و احیاء بافتهای فرهنگی ـ تاریخی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی ـ فرهنگی» 1394/09/30
14588 گردشگری ورزشی؛ فرصت ها و چالش ها 1394/09/28
13135-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل» 1394/09/22