گزارش‌های کارشناسی

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13500 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی» 1392/11/12
13498 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «66» قانون بودجه سال 1392 کل کشور» 1392/11/09
13466 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح واگذاری باشگاههای ورزشی از طریق مزایده» 1392/10/30
13452 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ارزیابی زیست محیطی ایران» 1392/10/24
13415 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 29. بخش فرهنگ 1392/10/07
13414 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 28. بخش رسانه 1392/10/07
13403 اقتصاد فرهنگ در ایران (هنرهای نمایشی) 1392/10/07
13408 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 22. میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1392/10/04
13407 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 21. تربیت بدنی و ورزش 1392/10/04
13406 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 20. حوزه زنان و خانواده 1392/10/04