جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14396 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» 1394/07/18
14452 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل سازمان قرآن کریم» 1394/06/30
14476 مباحثی پیرامون سیاستگذاری در حوزه رسانه و ارتباطات جمعی (2) پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه: جامعه شبکه‏ای و الزامات آن 1394/06/28
14409 گزارش مجمع جهانی اقتصاد در رابطه با رقابت پذیری سفر و گردشگری درسال 2015 با تأکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران 1394/06/25
14341 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» 1394/06/07
14396 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» 1394/05/27
14429 بررسی مسائل و مشکلات حوزه کتاب 1394/05/25
14327-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‏ های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه ‏های جمعی» (ویرایش دوم) 1394/05/18
14333 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان وزارتخانه های متولی آموزش عالی» 1394/04/21
14327 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه ‏های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‏ های جمعی 1394/04/15