جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15721 بررسی تطبیقی سیاست های مالیاتی و عوارض در صنعت گردشگری 1396/10/30
15727 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تعطیلات رسمی» 1396/10/25
15673 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 40. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1396/10/11
15672 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 41. نهادهای دینی و تبلیغی 1396/10/11
15672 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 41. نهادهای دینی و تبلیغی 1396/10/11
15657 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 24. حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان 1396/10/10
15654 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 23. حوزه زنان و خانواده 1396/10/06
15649 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 21. حوزه رسانه و ارتباط جمعی 1396/10/05
15594 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی» 1396/09/20
15543 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» 1396/07/03