جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13864 چالش های پیش روی ترویج و گسترش ورزش زورخانه ای 1393/06/05
13845 بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی 1393/05/25
13733 بررسی کاربرد حساب های اقماری در سیاستگذاری گردشگری 1393/04/18
13773 مطالعات ماهواره (1) مروری بر دیدگاه ها و سیاست های ماهواره ای در ایران 1393/04/16
13754 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی صداوسیما» 1393/04/04
13650-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» (مخصوص صحن علنی) 1393/03/26
13712 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه» 1393/03/18
13708 آسیب‏ شناسی فرهنگی ـ اجتماعی خدمت نظام وظیفه در ایران (1) 1393/03/17
13652 بررسی سیاست های تقنینی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کودکان پناهنده 1393/02/27
13650 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» 1393/02/21