جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15984 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» 1397/05/20
15977 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارتخانه های «انرژی» و «آب و محیط زیست» 2. بررسی تشکیل وزارت، آب و محیط زیست» 1397/05/14
15969 بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران های بانکی (ترکیه-اندونزی) 1397/05/10
15967 ارزیابی آثار اجرای برجام در حوزه شبکه بانکی 1397/05/09
15956 تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران 1397/05/03
15069-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «تشکیل سازمان توسعه و عمران روستایی و امور عشایری (1) (نگاهی بر طرح جامع توسعه و عمران روستایی)» 1397/04/30
15069-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «تشکیل سازمان توسعه و عمران روستایی و امور عشایری (2) (نگاهی بر طرح جامع توسعه و عمران روستایی)» 1397/04/30
15939 ارزیابی عملکرد اجرای قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» 1397/04/27
15933 نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا 1397/04/26
15932 مقدمه ای بر تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران (ویرایش اول) 1397/04/26