جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16313 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 26. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی 1397/11/14
16311 درباره تحریم های اقتصادی بسته خبری ـ تحلیلی 8 1397/11/14
16315 گزارش نظارتی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 رقابت پذیری جهانی 1397/11/13
16310 اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» 1397/11/13
16309 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 71. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه 1397/11/13
16308 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 68. پیشنهاد اضافه شدن سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی به پایه های مالیاتی 1397/11/13
16284 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 61. ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادات اصلاحی 1397/11/03
16281-1 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 54. افزایش سرمایه بانک های دولتی 1397/11/03
16291 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 57. تبصره «16» بندهای «الف»، «ب» و «ج» ـ تسهیلات قرض الحسنه 1397/10/30
16279 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 64. الزامات بهبود محیط کسب وکار 1397/10/30