جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16441 بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 3. مقایسه پیش بینی ها و اعلامیه های سازمان هواشناسی ایران با استانداردهای جهانی 1398/02/29
16438 بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ 1. وضعیت بارندگی و مخازن سدهای کشور 1398/02/29
16437 اهمیت تخصیص اعتبار برای مقابله با گردوغبار با وجود بارندگی ها در سال 1398 1398/02/29
16439 بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 4. سیلاب و خسارت های وارده بر زیرساخت های حمل ونقل کشور 1398/02/28
16436 بررسی حادثه سیل فروردین ماه 1398 5 .سیلاب و خسارتهای وارده بر بخش مسکن و شهرسازی 1398/02/28
16435 بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 2. از دیدگاه زیست محیطی 1398/02/28
16433 بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه در آن : 1. اصول تنظیم قوانین و برنامه های بالادستی در سازگاری با تغییر اقلیم 1398/02/28
16414 گزارش فراتحلیل (4) چالش های حمل و نقل هوایی 1398/02/09
16413 گزارش فراتحلیل (3) چالش های حمل ونقل حوزه دریایی 1398/02/09
16412 گزارش فراتحلیل (2) چالش های حمل ونقل حوزه ریلی 1398/02/08