جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16120 توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی 2. بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت های معدنی 1397/08/22
16147 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره «1» ماده (3) قانون هوای پاک مصوب 1396» 1397/08/21
16146 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات» 1397/08/21
16139 بررسی مدیریت صید فانوس ماهیان در دریای عمان 1397/08/13
15371-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران» 1397/08/05
16126 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» 1397/07/30
16125 گزارش مجلس شورای اسلامی ایران برای مجمع مجالس آسیایی (مدیریت منابع آبی و بحران آب) 1397/07/30
16115 مدیریت بحران آب (مطالعه تطبیقی) 1397/07/28
16099 اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی» 1397/07/18
16096 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنقیح قوانین حوزه محیط زیست» 1397/07/17