جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16246 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 25. بخش محیط زیست 1397/10/22
16255 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 23. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری 1397/10/20
16254 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 22. بخش حمل ونقل 1397/10/20
16253 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 24. بخش آب 1397/10/20
16252 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 27. بخش کشاورزی 1397/10/20
16251 بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در قوانین دائمی، قانون برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1398بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 14. ارزیابی قیمت خرید تضمینی گندم در قوانین دائمی، قانون برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1398 1397/10/20
16240 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 16. بخش هواشناسی 1397/10/19
16239 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 13. بخش مسکن و شهرسازی 1397/10/18
16235 بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در اثر فعالیت های معدنی 1397/10/16
16231 بررسی آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه های مختلف 1397/10/11