جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15977 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارتخانه های «انرژی» و «آب و محیط زیست» 1397/05/27
15977-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تشکیل وزارتخانه های «انرژی» و «آب و محیط زیست» 1. بررسی تشکیل وزارت «انرژی» 1397/05/24
15980 آینده نگاری بخش کشاورزی 2. پویش محیطی، عرضه و تقاضا 1397/05/20
15977-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارتخانه های «انرژی» و «آب و محیط زیست» 2. بررسی تشکیل وزارت، آب و محیط زیست» 1397/05/14
15971 بررسی وضعیت قوانین و مقررات حوزه محصولات تراریخته و ایمنی زیستی در کشور 1397/05/14
15974 برنامه فعالانه ضدتحریم (نسخه انتشار عمومی 1.7) 1397/05/13
15944 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام سازمان های اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران» 1397/04/31
15069-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «تشکیل سازمان توسعه و عمران روستایی و امور عشایری (1) (نگاهی بر طرح جامع توسعه و عمران روستایی)» 1397/04/30
15069-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «تشکیل سازمان توسعه و عمران روستایی و امور عشایری (2) (نگاهی بر طرح جامع توسعه و عمران روستایی)» 1397/04/30
15927 اظهارنظر کارشناسی درباره : «طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران» 1397/04/16