جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15846 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به توقف مطالعه، اجرا و توسعه طرح های انتقال آب و سدسازی در حوضه های آبریز رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه های محلی به مدت 5 سال» 1397/02/25
15845 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت» 1397/02/23
15842 بررسی وضعیت فرش دستباف ایران با تأکید بر فرش دستباف روستایی 1397/02/18
15833 نقدی بر برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی در کشور ایران: راهکارها و پیشنهادها 1397/02/10
15820 خلاصه مدیریتی نقدی بر برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی در کشور ایران: راهکارها و پیشنهادها 1397/01/21
15807 «بررسی آخرین وضعیت طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و عملکرد آن» 1396/12/26
15803 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تصویب تشریفات (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی» 1396/12/23
15771 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری) 1396/11/14
15770 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «4»، بند «و») ـ بخش آب 1396/11/14
15769 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «4»، بند «و») ـ بخش محیط زیست 1396/11/14