جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16193 اظهار نظر کارشناسی درباره : «طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه» 1397/09/25
16191 اظهارنظر کارشناسی درباره: «رد طرح دهیاری‏ها» 1397/09/24
16185 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا ـ اقیانوسیه» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/09/11
16167 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» 1397/09/11
16164 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1397/09/06
16156-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397» (بند «و» تبصره (16)-بخشش جرائم دیرکرد بانکی) 1397/09/06
16093-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» 1397/09/06
16093-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» 1397/09/06
15594-5 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/09/05
16158 اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی» 1397/08/30