جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16327 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی» 1397/11/23
16326 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 76. پیشنهاد الحاق یک بند در خصوص «تقسیط هزینه دادرسی فعالان اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی و صادرات» 1397/11/23
16321 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 72. بودجه 1398 از منظر حقوق عمومی 1397/11/17
16314 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور» 1397/11/13
16312 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق دو تبصره به بند «ث» ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1397/11/13
16310 اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» 1397/11/13
16304 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 70. بودجه قوه قضائیه در سال 1398 با نگاه به تکالیف آن قوه در برنامه ششم توسعه 1397/11/10
16303 اظهارنظر کارشناسی در خصوص: «لایحه اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» 1397/11/09
16301 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 67. «الحاق یک بند به تبصره «7» معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی شرکت های مشمول ماده (141) قانون تجارت» 1397/11/07
16286 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار» 1397/11/06