جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16398 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا» 1398/01/24
16378 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1398/01/20
16370 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور» 1397/12/25
16371 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی» 1397/12/22
16369 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنجساله» 1397/12/22
16366 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/12/19
16365 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «الف» (ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور)» 1397/12/18
15579-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حفاظت از خاک» (اعاده شده از شورای نگهبان (2)) 1397/12/18
15267-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (اعاده شده از شورای نگهبان)» 1397/12/18
16345 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/09/1393» 1397/12/07