جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14088 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 42. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1393/10/06
14083 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 38. بخش رفاه و تأمین اجتماعی 1393/10/06
14072 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 26. بخش سلامت 1393/10/01
14059 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 15. بخش آموزش و پرورش 1393/09/29
14029 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها» 1393/09/12
14005 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به قانون محل مطب پزشکان» 1393/09/02
14004 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی» 1393/09/01
139345-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش وپرورش» 1393/08/18
13945 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش» 1393/07/27
13938 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی» 1393/07/26