جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16394 سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور (بند «و» تبصره «7») 1398/01/24
16393 متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق های کشوری و لشکری در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بند «ج» (تبصره «12» لایحه تا قانون بودجه سال 1398) 1398/01/24
16388 خلاصه گزارش بررسی مسئله «بازماندگی از تحصیل» و «بی سوادی» در نظام آموزش و پرورش ایران 1398/01/20
16379 تبیین وضعیت جمهوری اسلامی ایران در گزارش شاخص توسعه انسانی 2018 1398/01/18
16374 بررسی مسئله «بازماندگی از تحصیل» و «بی سوادی» در نظام آموزش و پرورش ایران 1397/12/25
16370 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور» 1397/12/25
16369 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنجساله» 1397/12/22
16367 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حِرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی» 1397/12/21
16354 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور بند الحاقی به تبصره «17» 1397/12/11
16352 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه جزء (۴) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» 1397/12/08