جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14959 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (حوزه رفاه و تأمین اجتماعی) 1395/05/26
14948 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران حوزه آسیب ها و حمایت های اجتماعی» 1395/05/24
14947 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش بهداشت و درمان» 1395/05/24
14905 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 28. آشنایی اجمالی با حوزه های رفاه و تأمین اجتماعی (با تأکید بر حوزه بیمه های اجتماعی) 1395/04/12
14881 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 23. حوزه بهداشت و درمان 1395/03/22
14873 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 22. آشنایی با آموزش های فنی وحرفه ای 1395/03/19
14871 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 20. آشنایی با بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1395/03/19
14870 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 19. آشنایی با بخش آموزش و پرورش 1395/03/19
14833 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «ب» قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363» 1395/02/20
14823 بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه ایثارگران، رفاه و بیمه های اجتماعی 1395/02/18