جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16149 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 6/6/1397» 1397/08/21
16148 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تشکیل وزارتخانه های «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» 1397/08/21
16137 تبیین نقش و جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در نظام تأمین مالی نوآوری 1397/08/12
16135 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/08/12
16126 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» 1397/07/30
15947-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1397/07/28
16113 نگاهی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در ایران (1395-1385) 1397/07/25
15949 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران»(ویرایش دوم) 1397/07/25
16108 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/07/23
16129 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اصلاحی مصوب 26/02/1395» 1397/07/14