جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16271 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 48. تحلیلی بر اعتبارات امور رفاه اجتماعی (حوزه بیمه های اجتماعی) 1397/10/25
16269 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 43. بخش بهداشت و درمان 1397/10/25
16267 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 40. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی 1397/10/24
16229 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی» 1397/10/09
16217 اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/10/09
16218 اظهار نظر کارشناسی درباره طرح «اصلاح ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» 1397/10/08
16191 اظهارنظر کارشناسی درباره: «رد طرح دهیاری‏ها» 1397/09/24
16167 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» 1397/09/11
16158 اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی» 1397/08/30
16155 بررسی «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» 1397/08/28