جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15533 اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی» 1396/06/15
15528 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح شمول مشاغل سخت و زیان آور در مورد متصدیان تجزیه و توزیع (موزعین) شاغل در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» 1396/06/13
15519 اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح حذف تبصره (2) ماده (4) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی » 1396/06/06
15083-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد» 1396/06/05
15511 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت» 1396/06/04
15495 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310» 1396/05/29
15491 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان» 1396/05/28
15486 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» 1396/05/21
15382-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی» 1396/05/21
15484 الزامات و ضرورت های برنامه وزیر آموزش و پرورش (دولت دوازدهم) 1396/05/18