جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15075 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور» 1395/07/26
15074 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مصوب 1373» 1395/07/26
15065 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه درخصوص تأمین اجتماعی» 1395/07/24
14985-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان ها و مجامع علمی آسیا» 1395/07/24
15057 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتخاب رؤسای بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط جامعه هدف» 1395/07/14
15044 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش 1395/07/11
15039 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی اتباع بیگانه» 1395/07/08
15038 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد» 1395/07/07
15036 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری» 1395/07/07
15035 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه دریافت چهاردرصد (%4) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده کار به پیمانکار» 1395/07/07