جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14257 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور» 1394/02/27
14213 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393» 1394/01/23
13940 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای» (ویرایش دوم) 1393/12/19
14169 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند الحاقی 14 مصوبات کمیسیون تلفیق (ویرایش دوم) (مخصوص صحن علنی) 1393/12/06
14177 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور پیشنهاد حفظ بند «و» تبصره «۱۴» 1393/11/29
14169 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند الحاقی 14 مصوبات کمیسیون تلفیق (مخصوص صحن علنی) 1393/11/28
14168 تحلیلی بر چالش های اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 1393/11/28
14134 بررسی احکام ماده واحده لایحه بودجه 1394 درخصوص توسعه روستایی و عشایری 1393/11/07
14130 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» 1393/11/04
14088 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 42. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1393/10/06