جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15036-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری» 1396/03/02
15382 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی» 1396/03/01
15359-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بند (3) ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» 1396/02/31
15370 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح اساسنامه بنیاد شهید» 1396/02/19
15359 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بند (3) ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» 1396/02/13
15362 اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاههای غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی» 1396/02/02
15338 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تخصصی دارویی برکت» 1396/01/16
15178-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تبصره ماده (86) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم» 1395/12/21
15318 نگاهی بر قانونگذاری درموضوع آسیب ها و حمایت های اجتماعی، امدادی و امور ایثارگران در 9 دوره مجلس شورای اسلامی 1395/12/14
15316 گونه شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران (با تأکید بر تحلیل اجتماعی پیامدهای آن) 1395/12/11