جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14385 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی» 1394/05/18
14384 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» 1394/05/17
14383 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران» 1394/05/17
14130-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» 1394/05/17
14339 بررسی تطبیقی برنامه درسی ملی با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 1394/04/22
14389 اقدام های تقنینی مجلس نهم در حوزه حمایت از محرومان 1394/04/20
14319 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تعیین مدت خدمت اجباری استفاده کنندگان از سهمیه زنان در امتحان دستیاری بین سالهای 1382 تا 1389» 1394/04/08
14390 فعالیت های تقنینی مجلس نهم در حوزه حمایت از ایثارگران 1394/03/23
14282-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (مخصوص صحن علنی) 1394/03/18
14282 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» 1394/03/11