جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15825 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند «الف» ماده (90) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1397/02/01
15824 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران» 1397/01/29
15575-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره )2( ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/01/21
15793 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «2» ماده (2) قانون مالیات های مستقیم» 1396/12/15
15788 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/12/13
15783 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/12/12
15783 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/12/12
15777 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه حاکم بودن قوانین و مقررات اداری مالی و استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی به سازمان انتقال خون ایران» 1396/11/25
15776 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حذف ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی» 1396/11/21
15750 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «12»، بند «الف» جزء الحاقی 1 و 2) (ویرایش دوم) 1396/11/21