جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15418 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» 1396/03/28
15161-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» 1396/03/22
15405 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه بازگشایی مدارس» 1396/03/16
15403 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأمین اجتماعی همگانی» 1396/03/13
15036-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری» 1396/03/02
15382 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی» 1396/03/01
15359-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بند (3) ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» 1396/02/31
15370 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح اساسنامه بنیاد شهید» 1396/02/19
15359 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بند (3) ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» 1396/02/13
15362 اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاههای غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی» 1396/02/02