جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14169 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند الحاقی 14 مصوبات کمیسیون تلفیق (ویرایش دوم) (مخصوص صحن علنی) 1393/12/06
14169 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند الحاقی 14 مصوبات کمیسیون تلفیق (مخصوص صحن علنی) 1393/11/28
14168 تحلیلی بر چالش های اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 1393/11/28
14134 بررسی احکام ماده واحده لایحه بودجه 1394 درخصوص توسعه روستایی و عشایری 1393/11/07
14130 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» 1393/11/04
14088 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 42. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1393/10/06
14083 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 38. بخش رفاه و تأمین اجتماعی 1393/10/06
14072 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 26. بخش سلامت 1393/10/01
14059 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 15. بخش آموزش و پرورش 1393/09/29
14029 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها» 1393/09/12