جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14339 بررسی تطبیقی برنامه درسی ملی با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 1394/04/22
14319 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تعیین مدت خدمت اجباری استفاده کنندگان از سهمیه زنان در امتحان دستیاری بین سالهای 1382 تا 1389» 1394/04/08
14282-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (مخصوص صحن علنی) 1394/03/18
14282 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» 1394/03/11
14257 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور» 1394/02/27
14213 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393» 1394/01/23
13940 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای» (ویرایش دوم) 1393/12/19
14169 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند الحاقی 14 مصوبات کمیسیون تلفیق (ویرایش دوم) (مخصوص صحن علنی) 1393/12/06
14177 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور پیشنهاد حفظ بند «و» تبصره «۱۴» 1393/11/29
14169 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند الحاقی 14 مصوبات کمیسیون تلفیق (مخصوص صحن علنی) 1393/11/28