جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15898 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 3. بایدها و نبایدهای لایحه (با تأکید بر واحدهای عملیاتی موضوع مواد (5) و (18) مکرر) 1397/03/29
15289-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور)(ویرایش دوم) 1397/03/28
15886 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/03/19
15825-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1397/03/19
15382-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» 1397/03/05
15793-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «2» ماده (2) قانون مالیات های مستقیم» 1397/02/31
15486-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» 1397/02/29
15855 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور» 1397/02/26
15847 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 1. «مروری بر کلیات لایحه و محورهای تصمیم گیری» 1397/02/24
15382-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» 1397/02/17