جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15338 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تخصصی دارویی برکت» 1396/01/16
15178-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تبصره ماده (86) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم» 1395/12/21
15318 نگاهی بر قانونگذاری درموضوع آسیب ها و حمایت های اجتماعی، امدادی و امور ایثارگران در 9 دوره مجلس شورای اسلامی 1395/12/14
15316 گونه شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران (با تأکید بر تحلیل اجتماعی پیامدهای آن) 1395/12/11
15315 بررسی «مسئله هدایت تحصیلی» در آموزش و پرورش ایران (با تأکید بر ارزیابی عملکرد برنامه جدید هدایت تحصیلی) 1395/12/11
15313 نظام سلامت درحال تغییر ایالات متحده آمریکا 1395/12/10
15308 بررسی وضعیت 9 دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای 1395/12/09
15304 برنامه تحول سلامت: مطالعه موردی کشور ترکیه 1395/11/27
15289 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور» 1395/11/12
15282 «طرح الحاق یک تبصره به ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف» 1395/11/10