جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15569 بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن (علل و اقدامات فوری مورد نیاز) 1396/08/27
15559 معضل هزینه ها در مراقبت های سلامت 1396/08/15
15543 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» 1396/07/03
15167-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» 1396/07/01
15533 اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی» 1396/06/15
15528 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح شمول مشاغل سخت و زیان آور در مورد متصدیان تجزیه و توزیع (موزعین) شاغل در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» 1396/06/13
15519 اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح حذف تبصره (2) ماده (4) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی » 1396/06/06
15083-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد» 1396/06/05
15511 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت» 1396/06/04
15495 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310» 1396/05/29