جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
2544 صادرات خدمات فنی و مهندسی چالش ها و راه حل ها 1375/04/30
1529 اسلام و شاخص های توسعه 1375/04/30
1527 گزارش کارشناسی پیرامون الحاق یک تبصره به ماده 42 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1375/04/30
1525 گزارش کارشناسی پیرامون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه 1375/04/30
1520 گزارش کارشناسی پیرامون طرح تصویب اساسنامه کتابخانه مجلس شورای اسلامی 1375/04/30
1513 گزارش کارشناسی پیرامون الحاق یک بند به تبصره 25 قانون بودجه سال 1375 کل کشور 1375/04/30
1512 گزارش کارشناسی پیرامون لایحه اصلاح ماده (26) قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی 1375/04/30
1509 گزارش کارشناسی پیرامون طرح ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی 1375/04/30
1500 گزارش کارشناسی پیرامون طرح تثبیت قیمت ها و تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 1375/04/30
1496 گزارش کارشناسی پیرامون الحاق یک ماده به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (مصوب 1367/11/30) 1375/04/30