جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
154871 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ» 1396/08/27
15579 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حفاظت از خاک» 1396/08/27
15578 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی» 1396/08/27
15577 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین» 1396/08/27
15574 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1396/08/27
15572 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» 1396/08/27
15570 اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» 1396/08/27
15569 بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن (علل و اقدامات فوری مورد نیاز) 1396/08/27
15567 مروری بر عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم 1396/08/27
15545-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» 1396/08/27