جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15811 اظهارنظر کارشناسی درباره: «کلیات لایحه تجارت» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/01/18
15810 نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد ایران (با نگاهی به احکام قانون برنامه ششم توسعه و راهکارهای اجرایی دستیابی به اهداف صنایع دریایی) 1397/01/18
15794-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) 1397/01/18
15632-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/01/18