جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16347 ابعاد، آثار و نتایج کنفرانس ورشو الزامات امنیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران 1397/08/12
16138 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» 1397/08/12
16137 تبیین نقش و جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در نظام تأمین مالی نوآوری 1397/08/12
16135 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/08/12
16134 همپایی فناورانه (1): مفاهیم، الگوها و عوامل مؤثر بر آن 1397/08/12
15901-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون صدور چک» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/08/12