جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15831 آسیب شناسی نظام آماری کشور 3. اختلاف آمارهای کلیدی 1397/02/03
15826 ماهنامه تحلیلی انرژی (13) دوره دهم 1397/02/02
15825 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند «الف» ماده (90) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1397/02/01
15575-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره «2» ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» (اعاده شده از شورای نگهبان)(2) 1397/02/01
15572-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» 1397/02/01
15538-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/02/01
13940-7 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای» (اعاده شده از شورای نگهبان)(2) 1397/02/01
15824 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران» 1397/01/29
15823 بررسی سیاست وزارت صنعت درخصوص ایجاد ظرفیت فولادی در کشور با توجه به بازارهای صادراتی و مزیت نسبی در حلقه های مختلف زنجیره ارزش 1397/01/29
15822 الگوی راهبردی حمایت از تولید 7. شواهدی از نحوه حمایت دولت آمریکا از تولیدات داخلی 1397/01/28