جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15733 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 72. بازار کار و اشتغال 1396/11/03
15720 آینده پژوهی استرالیا 1396/11/03
15737 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضائی غیرستادی» 1396/11/02
15440-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» 1396/11/02
15732 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» 1396/10/30
15728 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه یک فوریتی اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر» 1396/10/30
15726 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 70. درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه (ویرایش اول) 1396/10/30
15721 بررسی تطبیقی سیاست های مالیاتی و عوارض در صنعت گردشگری 1396/10/30
15725-2 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های «14» و «18» لایحه) 1396/10/28
15725-1 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های «14» و «18» لایحه) 1396/10/27