جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15727 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تعطیلات رسمی» 1396/10/25
15028-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن» 1396/10/25
15717 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/10/24
15714 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور» 1396/10/24
15712 گزارش پارلمان الکترونیکی سال ۲۰۱۶: 1. شاخص های پارلمان الکترونیکی 1396/10/24
15595-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/10/24
15340-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/10/24
14934-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» چالش های ناشی از وسعت محدوده های مناطق آزاد و بررسی اجمالی نقشه های پیوست لایحه 1396/10/24
15710 تجربه توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی (2) مطالعه موردی کشور آلمان 1396/10/23
15695 بررسی وضعیت صنعت بازی های رایانه ای در ایران و چالش های آن 1396/10/23