جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15813 آینده پژوهی آمریکا 1397/01/27
15819 مبانی سیاستی اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1397/01/26
15820 خلاصه مدیریتی نقدی بر برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی در کشور ایران: راهکارها و پیشنهادها 1397/01/21
15818 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا» 1397/01/21
15816 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری» 1397/01/21
15575-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره )2( ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/01/21
15815 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک» 1397/01/20
15814 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان» 1397/01/20
15812 هوش مصنوعی و قانونگذاری (2) (روش های استدلالی برای هوش مصنوعی و قانون) 1397/01/20
15594-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی» 1397/01/20