جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15921 درباره تشکیل وزارت انرژی 2. الزامات تشکیل وزارت انرژی 1397/04/12
15920 فناوری دفاتر کل توزیع شده فراتر از فناوری زنجیره بلوکی 1397/04/12
15923 ارزیابی ابعاد بحران تأمین برق تابستان و راهکارهای مقابله با آن 1397/04/11
15919 تحلیلی بر فناوری ها و ایستگاه های شارژ خودروهای برقی و چالش های پیش رو 1397/04/09
15918 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» 1397/04/05
15917 بررسی سیاست ها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران 1397/04/05
15916 درباره تشکیل وزارت انرژی: 1. دلایل عدم موفقیت شورای عالی انرژی 1397/04/05
15914 الگوی راهبردی حمایت از تولید 9. رویکردهای انتخاب بخش های اولویت دار 1397/04/05
15903-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» 1397/04/05
15915 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (104) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1397/04/04