جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16277 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 46. «جزء «2» و «4» بند «ب» تبصره «21» کاهش ادارات مناطق و نواحی آموزش و پرورش » 1397/10/26
16276 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 53. بودجه اعتبارات دستگاه های حمایتی، امدادی و آسیب های اجتماعی 1397/10/26
16275 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 50. بخش برق 1397/10/26
16274 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 49. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1397/10/26
16225 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 7. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 1397/10/26
16273 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 51. حوزه آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی 1397/10/25
16272 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 52. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1397/10/25
16271 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 48. تحلیلی بر اعتبارات امور رفاه اجتماعی (حوزه بیمه های اجتماعی) 1397/10/25
16270 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 47. بخش دولت الکترونیک 1397/10/25
16269 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 43. بخش بهداشت و درمان 1397/10/25